Ngày 29/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường và bảo vệ sử dụng bền vững, hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoạt động trong các lĩnh vực có phát sinh nhiều chất thải ảnh hưởng đến môi trường, được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác sử dụng mặt nước còn hiệu lực.

Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường và bảo vệ sử dụng bền vững, hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến các chuyên đề, gồm: Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường, hướng dẫn việc thực hiện kê khai và nộp phí đối với dự án không thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành; quy định và trách nhiệm thực hiện quản lý, xử lý chất thải, hướng dẫn việc thực hiện kê khai và nộp phí đối với nước thải công nghiệp, hướng dẫn thực hiện quan trắc môi trường định kỳ; những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; trách nhiệm của UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; hoạt động quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, khai thác khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên thiên nhiên; tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.